En stabil partner inom bygg- och industrismide

TISAB startades 1991 och sedan dess har vi hunnit skaffa oss gedigen erfarenhet och kunskap inom bygg- och industrismide. Vår kärnverksamhet består i tillverkning och montage av smidesdetaljer och stålkonstruktioner som exempelvis stommar till byggnader, broar, traversbanor, trapp- och balkongräcken och mycket annat, men vi tar oss gärna an de flesta typer av svets- och smidesarbeten.

Byggsmide. Smide i stål till byggprojekt.

Byggsmide

Industrismide. Vi erbjuder smidesarbeten i stål till industrin.

Industrismide

Svetsarbeten, svetsare i Norrköping

Svetsarbeten

Stålstommar. Stommar i stål till konstruktioner.

Stålstommar

Brokonstruktioner

Rörbryggor till industrin.

Rörbryggor

Balkongsmide och trappsmide.

Balkong- & Trappräcken

Traversbanor. Tillverkning och reparation av traversbanor.

Traversbanor

Konstruktionsberäkningar av stålkonstruktioner.

Konstruktionsberäkning